06 – 07 Aralık 2018 / Afyonkarahisar / Türkiye
Önemli Tarihler
  • Tebliğ (Tam Metin) Gönderme Tarihi 02/11/2018
  • Düzeltilmiş Bildirilerin Gönderilmesi Tarihi 09/11/2018
  • Sempozyum Tarihi 06-07/12/2018