06 – 07 Aralık 2018 / Afyonkarahisar / Türkiye
Önemli Tarihler
  • Tebliğ Özeti Son Gönderme Tarihi 17/08/2018
  • Tebliğ Özetlerinin Kabulü 18/09/2018
  • Tebliğ (Tam Metin) Gönderme Tarihi 01/10/2018
  • Düzeltilmiş Bildirilerin Gönderilmesi Tarihi 01/11/2018
  • Sempozyum Tarihi 06-07/12/2018