06 – 07 Aralık 2018 / Afyonkarahisar / Türkiye
Konu Başlıkları

İÇMESUYU

1- İçmesuyu Kaynaklarının Yönetimi

- İçmesuyu havzalarının ve kaynaklarının korunması

- Kaynağı yeraltısuyu olan içmesuyu projelerinde hidrojeolojik çalışmalar ile su kaynaklarının yönetimi / tahsisi

- Su temin sistemleri ve su yönetiminin tarihsel gelişimi

- Su mevzuatı çalışmaları

- Su tasarrufu

2- İçmesuyu Arıtma Tesislerinde Tasarım Esasları ve Uygulama Örnekleri

- İçmesuyunun arıtılması konusunda AR-GE ve İnovasyon Çalışmaları

- İçmesuyu arıtımında kimyasal ve fiziksel yeni teknolojiler (tad ve koku giderimi, Arsenik giderimi, Nitrat ve nitrit giderimi vb.)

- İçmesuyu arıtımında güncel uygulamalar;

Konvansiyonel içmesuyu arıtma tesisleri

Granül aktif karbon filtre uygulamaları

İleri arıtma sistemleri Paket konvansiyonel arıtma uygulamaları

- İçmesuyu amaçlı rezervuarlarda su alma yapısı ve su kalitesine etkileri

- İçmesuyu Proseslerinde Oluşan Atıklar ve Giderim Yöntemleri

3- İçmesuyu Tesisleri İşletmesi ve Problemleri

- İçmesuyu arıtma tesislerinin işletme optimizasyonu ve işletme esasları ve uygulamada karşılaşılan sorunlar

- İçmesuyu tesislerinde SCADA ve Otomasyon sistemleri

- İçmesuyu tesislerinde işletme sorunları

- İçmesuyu hatlarındaki HES yapılarının su kalitesine etkileri

4- İçmesuyu Kaynaklarının Planlanması, İletimi, Temini ve Dağıtımı

- İçmesuyu iletim sistemlerinin planlanması ve tasarım esasları

- İçmesuyu dağıtım şebekesi sistemleri

- İçmesuyu projelerinde sanat yapıları tasarım esasları

- İçmesuyu tesislerinde HES Yapıları, enerji üretimi ve tasarrufu

5- İçmeuyu iletiminde Türkiye de yapılan güncel uygulamalar

- Deniz Geçişi İsale (KKTC Su Temin Projesi Deniz Geçişi İsale Hattı vb.) ve Deniz Deşarj Hatları

- Melen Projesi (Boğaz Geçişi)

- Gerede Projesi


ATIKSU

Atıksuların Toplanması ve Arıtımı

- Türkiye’de atıksu yönetimi ve uluslararası atıksu politikaları ile karşılaştırılması

- Atıksu alanında AR-GE ve inovasyon çalışmaları

- Atıksu arıtma tesisleri tasarımı

- Şebeke ve kolektör sistemleri

- Arıtılmış suyun yeniden (sulamada, sanayide vb.)Kullanımı

- Atıksu tesislerinde enerji verimliliği

- Atıksu sektöründe yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı

- Küçük yerleşimlerde alternatif atıksu arıtma yöntemleri

- Arıtma çamurlarının bertaraf yöntemleri ve yasal mevzuat

- Atıksu arıtma tesislerinin işletme esasları ve karşılaşılan sorunlar, atıksu deşarj izin taleplerinin değerlendirilmesi ile ilgili mevzuat düzenlemeleri

- Atıksu altyapı tesisleri finansman modelleri

- Arıtılmış atıksuların yeraltısuyu üzerinde oluşturduğu baskılar

- Atıksuların yol açtığı çevre sorunları