06 – 07 Aralık 2018 / Afyonkarahisar / Türkiye
Gönderi Bildirim Kuralları

GENEL BİLGİLER

- Tam metin yazım kuralları ve şablonunu indirmek için lütfen tıklayınız.

- Tam metin örnek formatını indirmek için lütfen tıklayınız.

SÖZLÜ BİLDİRİ SUNUM KURALLARI

Sözlü bildirim sunulması onaylanan yazarların aşağıdaki husulara göre sunumlarını hazırlamaları beklenmektedir:

- Sözlü bildiriler için sunum süresi en fazla 15 dakikadır.

- Sunum için en fazla 20 slayt hazırlanması önerilir.

- Projektör, lazer pointer ve bilgisayar desteği salonda sağlanacaktır.

POSTER BİLDİRİ HAZIRLAMA KURALLARI

Poster sunum adedi 50 adet ile sınırlandırılmıştır. Poster sunum yapılması onaylanan yazarların aşağıdaki hususlara göre sunumlarını hazırlamaları beklenmektedir:

- Her bir poster en fazla yatay ekseni 70 cm düşey ekseni 90 cm. aşmayacak biçimde hazırlanmalıdır.

- Poster yazıları 1 m uzaklıktan rahat okunabilir büyüklükte olmalıdır.

- Her posterin üst kısmında bildirinin, yazarlarının ve çalıştığı kurumların adı yazılmalı, sorumlu yazar altı çizili olarak belirtilmelidir.

- Poster başlığındaki harflerin büyüklüğü en az 2,5 cm. olmalıdır.

- Posterler, kongre süresince duyurulan yerde asılı olacaktır.