06 – 07 Aralık 2018 / Afyonkarahisar / Türkiye
Bildiri kitapları web sitemize yüklenmiştir. Görüntülemek için lütfen tıklayın.         Sunumlar web sitemize yüklenmiştir. Görüntülemek için lütfen tıklayın.        
SEMPOZYUMA DAVET
Sempozyum Onursal Başkanı

T.C. Tarım ve Orman Bakanı
Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ

Sempozyum Başkanı

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı
Sayın Akif ÖZKALDI

Sempozyum Ev Sahibi

Devlet Su İşleri Genel Müdürü
Sayın Mevlüt AYDIN

Küresel ısınma, iklim değişikliği ve nüfus artışı nedeniyle artan su talebinin, sınırlı olan su kaynaklarımızdan verimli ve sürdürülebilir bir şekilde temini için, içmesuyu ve atıksu sistemlerinin tasarımı, işletilmesi, su kaynaklarının geliştirilmesi, korunması ve yönetilmesi konularındaki gelişmeleri ortaya koymak için DSİ Genel Müdürlüğü ev sahipliğiyle, T.C. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ'nin Başkanlığında 06-07 Aralık 2018 tarihlerinde Afyonkarahisar’da, “1. Uluslararası İçmesuyu ve Atıksu Sempozyumu” yapılacaktır.

Sempozyumda hükümet temsilcileri, kamu kuruluşları, yerel yönetimler, yerli ve yabancı akademisyenler, özel sektör temsilcileri ve danışmanlar bir araya getirilerek, suyun içmesuyu ve atıksu sistemlerinde etkili, verimli ve sürdürülebilir kullanımı konusundaki çalışmalar izlenecek, teknolojideki gelişmeler, karşılaşılan sorunlar ve çözümler tartışılacak, deneyim paylaşımına yönelik tartışma ortamı oluşturularak “İçmesuyu ve Atıksu Sistemleri” konusunda yapılan çalışmalara katkı sağlanacaktır. Bu doğrultuda, tüm paydaşları, gayret ve tecrübelerinin bir araya getirilmesi için işbirliğine ve birlikte çalışmaya davet ediyorum.

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR