06 – 07 Aralık 2018 / Afyonkarahisar / Türkiye
27/07/2018 : Tebliğ Özeti Son Gönderme Tarihi          03/09/2018 : Tebliğ Özetlerinin Kabulü          01/10/2018 : Tebliğ (Tam Metin) Gönderme Tarihi          01/11/2018 : Düzeltilmiş Bildirilerin Gönderilmesi Tarihi          06-07/12/2018 : Sempozyum Tarihi         
SEMPOZYUMA DAVET
Sempozyum Onursal Başkanları

60. Hükümet Çevre ve Orman Bakanı. 61,62,63,64 ve 65. Hükümet Orman ve Su İşleri Bakanı
Sayın Prof. Dr. Veysel EROĞLU

T.C. Tarım ve Orman Bakanı
Sayın Dr. Bekir PAKDEMİRLİ

Sempozyum Başkanı

Devlet Su İşleri Genel Müdürü
Sayın Murat ACU

Küresel ısınma, iklim değişikliği ve nüfus artışı nedeniyle artan su talebinin, sınırlı olan su kaynaklarımızdan verimli ve sürdürülebilir bir şekilde temini için, içmesuyu ve atıksu sistemlerinin tasarımı, işletilmesi, su kaynaklarının geliştirilmesi, korunması ve yönetilmesi konularındaki gelişmeleri ortaya koymak için DSİ Genel Müdürlüğümüz tarafından, Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Sn. Veysel EROĞLU’nun Onursal Başkanlığında 06-07 Aralık 2018 tarihlerinde Afyonkarahisar’da, “1. Uluslararası İçmesuyu ve Atıksu Sempozyumu” yapılacaktır.

Sempozyumda hükümet temsilcileri, kamu kuruluşları, yerel yönetimler, yerli ve yabancı akademisyenler, özel sektör temsilcileri ve danışmanlar bir araya getirilerek, suyun içmesuyu ve atıksu sistemlerinde etkili, verimli ve sürdürülebilir kullanımı konusundaki çalışmalar izlenecek, teknolojideki gelişmeler, karşılaşılan sorunlar ve çözümler tartışılacak, deneyim paylaşımına yönelik tartışma ortamı oluşturularak “İçmesuyu ve Atıksu Sistemleri” konusunda yapılan çalışmalara katkı sağlanacaktır. Bu doğrultuda, tüm paydaşları, gayret ve tecrübelerinin bir araya getirilmesi için işbirliğine ve birlikte çalışmaya davet ediyorum.
DESTEKLEYEN KURULUŞLAR